Mesterséges világítás és látás, Mesterséges megvilágítás

Látás és megvilágítás

Világítástechnikai alapfogalmak Szemünk az elektromágneses sugárzás és nm közötti hullámhosszúságú tartományát érzékeli látható fényként.

Mesterséges világítás és látás. Látási teljesítmény aránya

Az emberi szem nem egyformán érzékeny a különböző hullámhosszú sugárzásokra, a szem érzékenységének elfogadott és az 1.

Más-más görbe vonatkozik a világosban és a sötétben való látásra, a világítástechnikában általában a világosra adaptált szem érzékenységi görbéjével számolnak. A világosra adaptált szem láthatósági függvényének szokásos jelölése V lambdaa sötétre adaptált szem görbéjét V' lambda -val jelölik.

Összefoglalás Ergophtalmológián értjük azt a tudományt, amely a munkahelyek szakszerű kialakításával foglalkozik a jó látás szempontjait szem előtt tartva. Kidolgozza a munkahelyek optimális megvilágítási rendszerét, megállapítja az egyes munkavégzésekhez szükséges látásélességet, véleményezi a látáscsökkenést és az azzal végezhető munkakört. Előírja a veszélyes munkakörökhöz szükséges szemvédő eszközök használatát.

A láthatósági függvények. A vízszintes tengelyen a fény hullámhossza van nm-ben megadva, a függőleges tengelyen a láthatósági függvény relatív értéke látható. A világosban látó szem érzékenységi görbéjének, azaz a láthatósági tényezőnek a maximuma a zöldessárga színérzetet keltő nm-es hullámhossznál van, majd a láthatósági tartomány szélei felé közeledve látás és megvilágítás érzékenység csökken.

A szem érzékenysége nem független a megvilágítástól, sötétben való látáskor az érzékenység csúcspontja a rövidebb hullámhosszú, kékes színek irányába tolódik el.

Az emberi szem és a látás Látás és megvilágítás, Az emberi szem és látás a mérnök szemével Káprázás korlátozás Tartalékvilágítás Mérés előkészítés Tartalom A fény mennyisége a színek világossági és telítettségi érzetét is befolyásolja. Arnheim 1.

A szokásos megvilágítási szinteknél azonban ezzel általában nem kell számolni. A mesterséges fényforrások által keltett fényérzetre jellemző szám a sugárzott fizikai teljesítmény és a láthatósági tényező szorzata.

Emberi látás és megvilágítás - Világítástechnikai alapfogalmak

Ha ezeket a szorzatokat az egész színképtartományban összegezzük, akkor látás és megvilágítás sugárzott fizikai teljesítmény által keltett fényérzetre jellemző számot kapunk. Ezt nevezzük fényáramnak, amelynek szokásos jelölése a nagy görög fi, egysége látás és megvilágítás lumen lm : Látás és megvilágítás képletben a Km arányossági tényező, fi lambda a sugárzott teljesítmény a hullámhossz függvényében, W-ban, lambda a hullámhossz.

Mivel a V lambda láthatósági függvény értéke a - nm-es tartományon kívül 0, az integrálást elegendő a láthatósági tartományban elvégezni. A sugárzott teljesítmény eloszlását a hullámhossz függvényében a jobb fényforrás katalógusok meg szokták adni. Egy semleges fehér fénycső sugárzási teljesítményének spektrális eloszlását mutatja az 1. Fénycső sugárzási teljesítményének spektrális eloszlása A fényforrások legfontosabb világítástechnikai jellemzője a fényáram.

Látás mesterséges lencse

A fényhasznosítás elméletileg elérhető legnagyobb értékét akkor kapjuk meg, ha a láthatósági görbe maximumának megfelelő, csak azt az egy hullámhosszat tartalmazó, monokromatikus sugárzást tekintünk. A gyakorlatban használt fényforrások természetesen a teljes színképben sugároznak, tehát olyan hullámhosszakon is, ahol a szem érzékenysége kisebb.

Emiatt, valamint az elkerülhetetlen veszteségek miatt a gyakorlatban megvalósított fényforrások fényhasznosítása az elméleti maximumnak csak tört része. A fényforrás a tér minden irányába sugározza ki fényáramát. Ha a fényáramot nem az egész térre, hanem egységnyi térszögre vonatkoztatjuk, akkor egy új mennyiséget kapunk, a fényerősséget, amelyet I-vel jelölünk és amelynek egysége a kandela cd.

Ideális munkahely – a szememnek!

A fényerősség tehát ahol a nagy omega a térszög szteradiánban sr. A térszög egysége, a szteradián egyébként az egységnyi sugarú gömb felületének egységnyi területű része. Mivel az 1 m sugarú gömb felülete 4 x pi m2, ezért a teljes térszög 4 x pi sr.

A fényerősség tehát a fényforrás fényáramának adott irányú elemi térszögébe sugárzott része.

látás és megvilágítás látássérült kifejezés

Az előzőekből következik, hogy a minden irányba egyenletesen 1 cd fényerősséggel sugárzó fényforrás fényárama 4 x pi lm. A fényeloszlási görbékről a "Lámpatestek" fejezetben még esik szó. Egy megvilágított felület világosságára a felület fényvisszaverési tulajdonságain kívül nyilvánvalóan az jellemző, hogy mekkora fényáram esik a felületre, ill.

A felületegységre eső fényáramot nevezzük megvilágításnak. A megvilágítás szokásos jele: E, egysége a lux, lx ezek szerint ahol A a megvilágított tanuló látása nagysága. Ez az összefüggés az úgynevezett pontmódszerrel történő világítástechnikai számítások alapegyenlete. Szemünk valamely felületre rátekintve látás és megvilágítás nem annak megvilágítását érzékeli, hanem a felület látszólagos fényességét.

látás és megvilágítás milyen ételeket látnak a legjobban

Az erre jellemző mennyiséget fénysűrűségnek nevezzük és L-lel jelöljük. Ez egy igen összetett mennyiség, értéke a felület megvilágításán kívül nyilvánvalóan függ a megfigyelés irányától, a felület színétől, fényvisszaverő képességétől és egyéb jellemzőitől, mint például a visszaverés tükröző vagy szórt jellegétől is.

Az emberi szem és a látás

Bár a valóságos látási viszonyokat legjobban a fénysűrűséggel jellemezve lehet leírni, számítás- és méréstechnikai nehézségek miatt a beltéri világítások esetében ez a módszer még nem terjedt el. A világítástechnikai látás és megvilágítás értelmezését, az azok közötti összefüggéseket az 1.

Ezek érkezhetnek közvetlenül a fényforrásból, de közvetetten, visszavert módon is pl. Egy izzó fekete test színe a színhőmérséklettel, vagyis azzal a hőmérséklettel írható le, amelyen a fekete test izzik egysége a Kelvin, K. A normál izzólámpa izzószáljának hőmérséklete kb. Ha egy valóságos fényforrás fényének spektruma nem egyezik meg pontosan valamely izzó fekete testével, de attól nem tér el nagy mértékben, akkor a fényforrást a hozzá megjelenésében leginkább hasonlító fekete testtel jellemezhetjük.

Ennek a hőmérsékletét hívjuk korrelált színhőmérsékletnek. A derült északi égbolt színhőmérséklete természetes világítás K feletti értékű. A Planck-görbe egyes pontjai mellé látás és megvilágítás az ahhoz a ponthoz tartozó színhőmérsékletet is, bár ezek az ábrán elég rosszul láthatók az értékek balról-jobbra: K, K, K, K és K.

Fekete sugárzók színe a szabványos színdiagramban A mesterséges világításra használt fényforrások színmegjelenésük alapján a 1. Ezt a színtorzulást jellemzik a színvisszaadási indexszel, melynek skáláját úgy alakították ki, hogy a természetes fényforrás, az úgynevezett "fekete test sugárzó" színvisszaadási indexét vették nak a Nap is fekete test sugárzónak tekinthető és a skála 0-tól ig terjed.

látás és megvilágítás szemgyakorlatokkal helyreállíthatja a látást

Minél kisebb valamely fényforrás esetén az index értéke, annál inkább torzulnak az általa megvilágított felületek színei. Az izzólámpa is fekete test sugárzónak tekinthető és ezért annak színvisszaadási indexe közel A színvisszaadási index szokásos jelölése Ra.

Pontosabb adatok a gyártmányismertető katalógusokból nyerhetők. Fényforrások színhőmérséklete és színvisszaadása 1.