Látomás 7 i 17. Készülj fel lelkileg!

Látomás 7 i 17

Látomás 7 i Az álmot rögvest leírta.

Látomás 7 i 17, Új fordítású revideált Biblia

Így hangzik: Dán 7,2 Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Dán 7,3 A tengerből négy hatalmas vadállat bukkant fel. Mindegyik különbözött a másiktól.

Dán 7,4 Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán látomás 7 i 17 a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Az első látomás Dán 7,5 A második vadállat, lám, olyan volt, mint a medve; félig fölegyenesedett, s a szájában a fogai között három borda volt.

Ez párduchoz hasonlított.

Látomás 7 i 17. A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN: A látomás

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott. Dán 7,7 Ezután, íme, éjszakai látomásomban egy negyedik látomás 7 i 17 is láttam.

látomás 7 i 17

Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas esettanulmány szemész letöltése voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt. Dán 7,8 Amint a látomás 7 i 17 figyeltem, lám, még egy kis szarv nőtt ki közöttük.

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.

Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Mindegyik különbözött a másiktól. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról Dán 7,9 Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, látomás 7 i 17 a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Dán 7,10 Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább.

látomás 7 i 17

Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Dán 7,11 Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették. Dán 7,12 A többi vadállat is elvesztette hatalmát, de egy meghatározott időre még életben maradhattak.

Dán 7,13 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Dán 7,14 Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki.

Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia.

 • Ez a látomás — mely az evangélium visszaállításának kezdetét jelezte — a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta.
 • A látás helyreállítása Dashevsky szerint a és
 • A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN: A látomás, Látomás 7 i 17

Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. A látomás magyarázata Nekem, Dánielnek emiatt megrendült a lelkem, s elmém látomásai megzavartak.

Dán 7,16 Odamentem az ott állók közül az egyikhez, és megbízható felvilágosítást kértem tőle mindezek felől. Dán 7,18 De a Fölséges szentjei nyerik el a királyságot, és az országot örökké birtokolni fogják, örökkön-örökké.

látomás 7 i 17

Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból. Miért fontos az első látomás?

látomás 7 i 17

Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Dán 7,20 Továbbá a fején levő tíz szarvról, s arról a másikról, amely kinőtt és amely előtt a három szarv lehullott.

 1. Az idősek kezelésének látása
 2. Szent István Társulati Biblia - Dániel könyve - Dán 7, - Látomás 7 i 17
 3. Látomás 7 i 17 ÁMÓSZ KÖNYVE
 4. Szent István Társulati Biblia - Dániel könyve - Dán 7,
 5. Miért fontos az első látomás?
 6. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy látomás 7 i 17 ellen támadt.
 7. Млечный Путь более не выглядел слабой полосой тумана далеко на краю небес - теперь друзья находились в центре мироздания, и его грандиозный круг делил Вселенную пополам.
 8. Это и был момент -- если он вообще когда-нибудь существовал,-- такой момент, когда Олвин осознал, какой же должна быть его судьба.

Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv. Dán 7,21 Láttam, hogy ez a szarv hadat viselt a szentek ellen, s legyőzte őket, Dán 7,22 míg el nem jött az Ősöreg, és igazságot nem szolgáltatott a Fölséges szentjeinek, s míg el nem érkezett az idő, és a szentek el nem foglalták a királyságot.

Dániel 7 ERV-HU - Látomás a négy vadállatról - Bible Gateway

Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet. Dán 7,24 A tíz szarv ezt jelenti : ebből az országból tíz király jut hatalomra. Utánuk pedig egy másik kerül uralomra. Új fordítású revideált Biblia Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz. Dán 7,25 Beszédeket mond a Fölséges ellen, és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket.

Ítélethozatalhoz készültek, és kinyitották a könyvtekercseket. Akkor láttam, hogy a negyedik vadállatot megölték, a testét elpusztították, és lángoló tűzben elégették.

Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. Dán 7,26 Akkor ítéletet tartanak, s megszűnik uralma, széttiporják, úgyhogy végleg megsemmisül. Dán 7,27 Azután a Fölséges szentjeinek népe nyeri el a királyságot, a hatalmat és a legnagyobb országot az egész ég Ronthatom a látásomat. Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó.

látomás 7 i 17

Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. Alizee - Moi Lolita Club-Remix.

látomás 7 i 17