DIDAKTIKA | Digitális Tankönyvtár - Módszer különböző szempontok szerint

Módszer különböző szempontok szerint

Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok?

  • Szuvorov látomása
  • A didaktikai feladatok és az oktatási módszerek, munkaformák - SKOLL

Módszer különböző szempontok szerint, 4. A módszer fogalma A módszerek kiválasztása Az eddigiekben megismerkedtünk az oktatási folyamatban használatos legfontosabb módszerekkel.

Az oktatás különböző szempontok szerint történik,

A bemutatottakon kívül számos módszervariáns, illetve egyes tantárgyakban alkalmazható sajátos módszer áll még rendelkezésünkre. Az eredményes tanításnak előfeltétele a módszerek széles skálájának ismerete, gyakorlati alkalmazásuk elsajátítása, de legalább ennyire fontos az, hogy az adott helyzetben a legmegfelelőbb módszert válasszuk ki.

A módszerek optimális kiválasztásához szükséges az egyes módszerek lehetőségeinek alapos ismerete ehhez a tudáshoz kívánt hozzájárulni ez a fejezeta módszerek kiválasztását meghatározó szempontok ismerete módszer különböző szempontok szerint továbbiakban ezek közül mutatjuk be a legfontosabbakata szempontok és a módszerek közötti összefüggések megfogalmazásához a konkretizálható elméleti ismeretek megléte ehhez nyújt alapokat az egész könyvjártasság a pedagógiai döntések meghozatalában ehhez gyakorlati feladatokkal kívánunk segítséget nyújtani.

  • Kim a látásvizsgálathoz
  • Módszer különböző szempontok szerint, Normális szem myopia

A gyakorló, sőt a többéves gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára sem egyszerű feladat a módszerek kiválasztása. Saját vizsgálati eredményeinkkel Falus—Golnhofer—Kotschy—M.

mi ez a visszafordítható látomás

Ezeknek a módszer különböző szempontok szerint az okát abban kell keresnünk, hogy a pedagógusok rosszul ismerik a módszerek lehetőségeit, hatékonyságuk feltételeit, bizonyos didaktikai feladatok megoldására való irányultságukat.

Nem jelentéktelen ok az sem, hogy a tanárok képtelenek az módszer különböző szempontok szerint tervezésekor átlátni a módszerek kiválasztását komplexen meghatározó összes kritériumot: az oktatás alapelveit, céljait, feladatait, a tanulók, a tartalom, az oktatási feltételek lehetőségeit. Ezen a szinten belül lényeges különbségek vannak a figyelembe vett szempontok száma, a módszerek sajátosságainak ismerete, valamint a szempontok és módszerek közötti összefüggés megalapozottsága, mélysége szerint.

A didaktikai feladatok és az oktatási módszerek, munkaformák

Általában azonban az összefüggések megmaradnak a józan ész, a mindennapi tapasztalatok szintjén. Például: Ha vannak előismeretek, akkor megbeszélünk, ha nincsenek, magyarázok. Ideális döntést az összes lehetséges kritérium figyelembevételével lehet hozni.

Erre a gyakorlatban ritkán van példa. Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet De melyek a módszerek kiválasztásának kritériumai?

A módszer kiválasztásának szempontjai Az oktatás különböző szempontok szerint történik, Néhány gondolat az oktatási módszerekhez a mélyinterjúk tükrében A néhány kiválasztott igazgatóval folytatott további beszélgetésekből mélyinterjú sajnos az látható, hogy meglehetősen nagy fogalmi zavar uralkodik az egyes módszerek elnevezésének tekintetében.

Ezek 1. Lássuk e szempontokat kissé részletesebben!

Módszer különböző szempontok szerint, Radnóti Katalin

Az oktatás törvényszerűségeit tükröző elveket részletesen kifejti az oktatás folyamatáról szóló fejezet IX. Figyelembevételük elsősorban azt teszi lehetővé, hogy kizárjuk a választásból az ezen elveknek nem megfelelő módszereket. A különböző célok elérésében az egyes módszerfajták eltérő hatékonysággal alkalmazhatók. A tanári módszer különböző szempontok szerint, az olvasáson alapuló, gyakorta reproduktív módszerek alkalmasak nagy mennyiségű ismeret viszonylag gyors elsajátítására, megjegyzésére, megértésére.

Az egyéni, önálló tanulás képességei a kiselőadásokkal, a laboratóriumi módszerekkel, a tanulási szerződésekkel fejleszthető, míg a szociális képességek formálására a projektmódszer, a kooperatív módszerek, a szimuláció a legalkalmasabb.

A tananyag tartalma, a feladat jellege a pedagógusok módszer különböző szempontok szerint leggyakrabban figyelembe vett módszermeghatározó tényező.

béka nézet

Peti A nehezebb, elvontabb, a gyerekek tapasztalataitól, előzetes tanulmányaitól távolabb eső anyagrészeket a magyarázat, illetve az előadás, a többi anyagrészt a gyerekek önálló munkáját beépítő megbeszélés vita, közös problémamegoldás módszerével dolgozzák fel a pedagógusok.

A tananyag mennyiségének növekedése, a szűkös időkeret a tanári közlés előtérbe kerülését vonja maga után. Nádasi—Szokolszky, A tanulók különböző tulajdonságai lényeges módszer különböző szempontok szerint tényezők. Oktatási módszerek Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az életkori sajátosságok — amelyeknek egyre kevésbé tulajdonítanak meghatározó szerepet — eleve kizárnak bizonyos módszereket.

Oktatási módszerek

A magyarázat az alsó tagozatban csak ritkán, az előadás a módszer különböző szempontok szerint is csak esetenként alkalmazható stb. Egy gimnáziumból általánosba került kolléga fejtette ki: A gyerekekre utaló szempontok közül az előismeretek szintjét veszik leggyakrabban tudatosan figyelembe a módszerek megválasztásakor.

Az összefüggés egyértelmű: mobilizálható előismeretek esetén a megbeszélést, ezek hiányában a közlést választják. Például múltkor a Földről volt szó, a földrészek hogyan váltak el, a jégkorszakról.

Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok?

Akkor hagyták, hogy beszéljek. Amikor viszont ők tudnak valamit, például az űrhajókról, akkor én nem szólhatok.

látás sárga foltok

A külső, tárgyi feltételekre ugyancsak tekintettel kell lenni. DIDAKTIKA Digitális Tankönyvtár A demonstrációnak, a kísérletnek, a tanulók önálló munkájának, a vita módszerének alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha lehet-e lézerrel javítani a látást? eszközök, mozgatható székek, a viszonylag alacsony osztálylétszám stb.

Módszer különböző szempontok szerint, 4.1. A módszer fogalma

S végül magának a pedagógusnak a személyisége, felkészültsége, adottságai, módszertani kultúrája sem elhanyagolható módszermeghatározó szempont. A visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte minden oktatási módszerben megjelenő eljárása.

a látás helyreállítása Kovalev

Néhány gondolat az oktatási módszerekhez a mélyinterjúk tükrében A néhány kiválasztott igazgatóval folytatott további beszélgetésekből mélyinterjú sajnos az látható, hogy meglehetősen nagy fogalmi zavar uralkodik az egyes módszerek elnevezésének tekintetében. Takács nézet A pedagógusok az iskolai gyakorlatban a módszerek választásának és eredményes alkalmazásának számos szempontját és ezek különféle kombinációit tartják szem előtt.

Falus, —.