Ötvenszer jobb vagy százezerszer rosszabb látás

Kutatások a látásról

A látás akár primitívebb formájának visszaadása a vakok, gyengénlátók számára az életminőség drasztikus javulását jelenthetné. A környezetünkből származó in­gerek jelentős részét nagyjából nyolcvan százalékát képi stimulusok formájában érzékeljük látórendszerünkkel. Az érzékelés fo­lyamatának első lépése a szemünkben található ideghártya, a retina segítségével zajlik, ami miatt a retinát a fényképező­gépek fényérzékeny chipjeihez szokás hasonlítani.

Retinális keresztmetszeti séma mutatja a kutatások a látásról felfogó fotoreceptor — felső kék sejtsor és az információt a retinán belül bipoláris — középső kék sejtsorvalamint a retinától az agy felé továbbító dúcsejt — alsó kék sejtsor idegsejteket.

A szürkével jelöltek a fotoreceptorok anyagcseréjét biztosító pigmentsejtek legfelüla sárga nyíl pedig a fény haladásának irányát jelzi.

Magyar kutatók adhatják vissza a látás élményét a retinasérülteknek

A re­tina idegsejtjeinek hálózata azonban lényegesen több feladatot lát el, mint a fényerő képpontonkénti pixelenkénti változásának érzékelése. A felfogott és az idegsejtek szá­mára értelmezhető jelsorrá alakított infor­mációt elsődlegesen feldolgozza, analizálja, mielőtt a látórendszer felsőbb idegi kutatások a látásról küldené. A szem és ezzel együtt a retina működése könnyen tanulmányozható, egyedülálló, koponyán kívüli elhelyezkedése miatt.

Ugyanez a tulajdonság ugyanakkor hátrány is, mivel a legtöbb látórendszert érintő patológiás elváltozás a ki­tettsége miatt elsősorban a szemben, a retina működésében következik be. Feladata a látott kép bal oldali futó alak érzékelése, annak egyes képi aspektusokra jobboldalt fentről lefelé — mozgás ténye, mozgás iránya, szín, kontraszt való felbontása és párhuzamos pályákon történő továbbítása az agy felé.

  • Támogasd a munkánkat!
  • Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás A következő tíz év legnagyobb célja, hogy a tömegeket érintő nagyobb szembetegségek esetében is eljussunk a klinikai vizsgálatokig - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Roska Botond.
  • Süket látás

Megjegyzés: a 4 bemutatott képi aspektus nagymértékű leegyszerűsítés, az emlős retinában különböző dúcsejttípustól indul ugyanennyi pálya az agy felé. Vakságot okoznak, kutatások a látásról közvetett módon anyagi és pszichés terhet rónak az egész társadalomra. A WHO es jelentése szerint világszerte legalább 2,2 milliárd ember látássérült. Ugyanakkor a vakság legtöbb formájának gyógyítása rövid távon a betegek zöménél nem kivitelezhető. A beteg idegszövet implantátummal történő helyettesítése áthidaló megoldás lehet, amennyiben a retinális idegsejthálózat működése részleteiben ismert — a NAP 2.

A kísérletekhez az izolált szövetet kiterítik, és arra alkalmas perfúziós kamrába helyezik. A retina fényérzékeny fotoreceptorai ál­tal felfogott információt kutatások a látásról bipoláris sejtek juttatják a kimeneti dúcsejtekhez, a vertikális információs csatorna működését a horizontális és amakrinsejtek gátló kapcsolatai, valamint a dúcsejt elektromos szinapszisok jelentősen befolyásolják.

Ez utóbbi kapcsolatoknak döntő szerepük van abban, hogy a különböző típusú dúcsejtek ugyanennyi képi aspektust kontraszt, irány, laterális, közeledő- és háttérmozgás stb.

  • Index
  • Azzal a céllal alakult, hogy azt kutassa, milyen alapvető szempontjai vannak a látás fejlődésének, hogyan működik együtt a szemüveglencse és a szem, és hogyan dolgozza fel az agy a képeket egy sor dinamikus szituációban.
  • Hogyan lehet megtudni, mi a mínusz látomás

Ismert ugyanis, hogy a retinánkban található dúc­sejt­típus mindegyike kutatások a látásról egy-egy olyan lecsupaszított filmet hoz létre, amely a látott kép egyetlen aspektusának változásait rögzíti.

A különböző dúcsejt ezeket a filmeket ugyanennyi párhuzamos pályán szállítja a felsőbb látóközpontok felé, ahol végül a látott kép film látásérzetté alakul.

vizuális tisztaság teszt többdimenziós látás

Az ábra bal oldalán a Völgyi-laborban tanulmányozott dúcsejtek közül 22 morfológiailag azonosított és tanulmányozott dúcsejt rajza látható Völgyi és munkatársai, nyomán; az aránymértékskála mm. Jobb oldalon egy ON és egy OFF polaritású dúcsejt a rajzon ezek a típusok be vannak karikázva számítógépesen rekonstruált képe látható.

Megjegyzés: az ON és OFF polaritás arra utal, hogy az adott idegsejt a fény be- vagy kikapcsolásáért felel. Ugyan az elektromos szinapszisok gap junction jelenléte közismert minden köz­ponti idegrendszeri régióban, jelentősé­gük mégis jórészt alulbecsült.

Kutatások a látásról, Olyan mesterséges szemet alkottak hongkongi kutatók, ami jobb, mint az igazi

A Völgyi-labor munkatársai is megfigyeltek munkájuk so­rán kutatások a látásról dúcsejt-dúcsejt és dúcsejt-amakrinsejt elektromos szinaptikus kapcsola­tot, amelyek a dúcsejtek aktivitásának szink­ronizációját, az úgynevezett populációs kód kialakítását végzik. A kutatók azt vizsgál­ják, hogy a populációs és a klasszi­kus egy­sejtkódolási mechanizmus hogyan működik közre, hogy számunkra a látás élményét létrehozzák.

látomás 25 megjelenés szemészeti myopia kezelés eszközökkel

Bal oldalon a retina felszínén található dúcsejt sejttestek láthatók zöldmelyek közül egyet a kísérlet során jelölőanyaggal feltöltöttek piroslefényképeztek és számítógépesen rekonstruáltak jobb oldal a kutatók. Megjegyzés: a zöld GcaMP-Thy1 és a piros A a jelölésekhez használt anyagok rövidítéseit, a 63× kép készítéséhez használt lencse nagyítását, az SNT-Fiji trace pedig a rekonstruáláskor alkalmazott programot jelöli.

Az elektrofiziológiás vizsgálatok sémája a vizsgált dúcsejtekkel a távollátás javítja a látástaz elektromos aktivitást végző üvegelektródák hegyével fekete és az elvezetett akcióspotenciál-sorozatokkal.

A közelmúltban a labor munkatársai bebizonyították, hogy a párhuzamos retinális csatornákon haladó információ típusspecifikus eltéréseket mutat a fényválaszok időbeli gyorsaságában és lefutásában. Retinális dúcsejtek fénystimulus homogén fehér fény — a be- és kikapcsolást a sárga téglalap jelzi akcióspotenciál-sorozatai alul az időlépték látható má­sodpercben megadva.

trikromatikus látás látás 7 éves

Felül 6 különböző ON polaritású feketealul 6 OFF pola­ri­tású sejt piros aktivitása látható egy­más alatt a jobb érzékelhetőség kedvéért minden egyes sejt esetén 6 egymást követő fényválasz látható egymás alatt. Megfigyelték, kutatások a látásról a vá­laszkésések finomhangolásához a reti­nális pályák aktív részvétele szükséges, különös tekintettel az oldalirányú GABA — a többnyire gátló hatású neuro­transz­mitter — által közvetí­tett gátló, valamint az elektromos szinapszisok általi serkentő kap­csolatokra.

Jobb oldalon a színkódolt 3 dúcsejt aktivitásának fényességének időbeli változása látható.

Kutatások a látásról. Látás-visszaállító génterápia - Egészség | Femina

A labor munkatársai megfigyelték, hogy a dúcsejtek többsége a fényinger egyes tulajdonságainak változtatásakor különböző időbeli dinamikával pl. A fény be- és kikapcsolását a sárga téglalap jelzi, a fénystimulus hullámhosszára padig a bal oldalon látható színskála és a számok utalnak Tengölics és munkatársai nyomán.

Dúcsejt fényválaszok az elektromos szinapszisok blokkolása előtt kék és után piros. Ugyanakkor az emberi retina szövetében is sikerült kimutatni ugyanazokat a dúcsejt elektromos szinaptikus kapcsolatokat, amelyeknek a szerepét az egérretinán tisztázták.

Ez utóbbi valószínűsíti azt a tényt, hogy a munka­csoport felfedezései nem az egérretina sajátságai, hanem olyan folyamatokról árulkodnak, amelyek saját látásunkat, képi világunkat is nagyban meghatározzák.

Kutatás a rezveratrol szemvédő hatásáról

Retinális dúcsejtek az emberi retinában. A jelölőanyaggal megfestett dúcsejtek zöld — bal oldalon és középen a kísérletekben megfigyelt egér dúcsejtekkel teljes mértékben hasonlatosak abban, hogy dendritjeiken megfigyelhetők elektromos szinapszisok apró piros körök a középső, fehér karikák a jobb oldali paneleken. Jobb oldalon a jelölt dúcsejtek rekonstruált képei láthatók.

A retina pontos kódolási mechanizmusainak megfejtése révén a jelenleg használatos retinális implantátumok algoritmusainak tökéletesí­tésére nyílik majd lehetőség.

látás gyermek számítógép a látás segítségével az ember megkapja