Az orvosok felelőssége

Bűn és betegség látvány, Parókia – A bűn mint betegség?, Bűn és betegség látvány

Különösen az orvosok nem nélkülözhetik a bölcsességet, mert sokféle gondolkodású emberrel és sokféle betegséggel foglalkoznak. Az orvos még az evangélium lelkészénél is több felelősséget hordoz.

  • Az orvosok felelőssége Különösen az orvosok nem nélkülözhetik a bölcsességet, mert sokféle gondolkodású emberrel és sokféle betegséggel foglalkoznak.
  • Jézus élete: „Megtisztíthatsz engem”

Hivatása, hogy Krisztus munkatársa legyen. Rendelkezzék megingathatatlan vallásos elvekkel, álljon elszakíthatatlan összeköttetésben Isten bölcsességével. Ha megszívleli Isten tanácsait, a Mindenható gyógyító közreműködését tapasztalja majd. A legnagyobb körültekintéssel tegyen mindent, nehogy hibát kövessen el, nehogy kárt tegyen Isten valamely teremtményében.

bűn és betegség látvány

Elveiben legyen szilárd, akár a szikla — mégis szeretetteljes és előzékeny. Érezni fogja a felelősségét, s tettei bizonyítják, hogy tiszta, önzetlen indítékok mozgatják, és az a vágy, hogy mindennel Krisztus hitét ékesítse.

Az ilyen orvos méltósága mennyből származó, és hatalmas eszközzé válik a jóra. Bár nem feltétlenül becsülik meg azok, akik nem állnak összeköttetésben Istennel, a menny mégis tisztelni fogja, s az Úr szemében becsesebb lesz az aranynál. Az orvos legyen szigorúan mértékletes. Az emberiséget számtalan betegség sújtja, s neki valamennyivel fel kell vennie a harcot. Jól tudja, hogy a szenvedés, amit enyhíteni próbál, nagyrészt a mértéktelenség és más önző kívánságok kielégítésének a következménye.

Ifjakat és felnőtt férfiakat kell kezelnie, akik a dohányzással zúdítottak magukra betegségeket.

Ha értelmes bűn és betegség látvány, felismeri a betegség okát. De ha maga is dohányzik, habozni fog, hogy rámutasson a baj forrására, s megbízható emberként közölje betegével a kór okát.

bűn és betegség látvány

Nem fogja arra ösztökélni a fiatalokat, hogy még akkor győzzék le ezt a szokást, mielőtt megrögzülne. A dohányzó orvos hogyan tárja tapasztalatlan fiatalok elé a dohányzás hatását, ami nekik és a környezetüknek is kárt okoz? A dohányzás manapság csaknem általános szokás. Nők és gyermekek kénytelenek szenvedni, mert olyan levegőt kell belélegezniük, amelyet a pipázás, szivarozás vagy a dohányos bűzös lehelete szennyezett be. Akik ilyen légkörben élnek, azok mindig is betegesek lesznek.

S az az orvos, aki dohányzik, mindig valamilyen gyógyszert vesz elő olyan betegségek gyógyítására, amelyek leghatásosabb gyógymódja az lenne, ha eldobnák a dohányt. Az orvosok nem végezhetik kötelességüket Isten és embertársaik iránti hűséggel, míg a dohányzás bálványát imádják.

Gyógyíthatatlan és ragályos jellege, áldozataira kifejtett szörnyű hatása még a legbátrabbakat is félelemmel töltötte el.

Milyen visszataszító egy beteg számára a dohányos lehelet! Mennyire húzódoznak tőle!

Milyen következetlenség ezektől a férfiaktól, akik orvosi egyetemre jártak, és azt tartják magukról, hogy jelentés a témáról: érzékszervi látás tudnak, hogy mégis naponta magukkal viszik a betegszobába ezt a mérgező élénkítőszert. Sok orvos szívja és rágja a dohányt, míg megromlik a vére, s ez a szokás tönkreteszi az idegrendszerét.

Különösen visszatetsző Isten szemében, ha olyan orvosok, akik alkalmasak volnának a szolgálatra, s akik vallják, hogy hisznek Istennek a mi napjainkra szóló igazságában, mégis megengedik maguknak ezt az undorító szokást. Ez legyen ésszerű hódolatotok.

Bűn és betegség látvány

Bűn és betegség látvány is inthetné azt, aki szeszes itallal pusztítja gondolkodását és életét, hogyan hívhatna erkölcsi megújulásra, miközben maga is a dohány izgató hatása alatt áll? Bűn és betegség látvány hatni akar az emberekre, hogy legyőzzék magukban az izgatószerek utáni vágyat, akkor szavainak tiszta lélegzettel és szennyezetlen ajkakról kell hangozniuk.

bűn és betegség látvány

Az orvosoknak és a lelkészeknek mindenben a legszigorúbban mértékletesnek kell lenniük. A társadalom jóléte teljes megtartóztatást követel tőlük, mivel tekintélyük komoly súllyal esik latba az erkölcsi megújulás mellett, vagy ellene. Másoknál bölcsebbnek tartják őket az emberek, ezért tudatosan vállalt bűn, ha mit sem tudnak az egészség törvényeiről, vagy ha semmibe veszik azokat. Ez különösen érvényes az orvosra, akire emberek életét bízzák.

bűn és betegség látvány

Ne engedjen meg magának olyan szokásokat, amelyek gyengítik az életerejét. A dohányzó lelkész vagy orvos hogyan nevelheti fel gyermekeit az Úr táplálékával és intéseivel? Hogyan helyteleníthet gyermekeiben olyasmit, amit magának megenged? Ha eleget tesz kötelességének, amelyet a világegyetem Ura parancsolt neki, akkor tiltakozni fog a bűn minden formája ellen. A mindig méltányos isteni követelmények iránti engedelmesség és az önmegtagadás mellett veti latba tekintélyét.

Bűn és betegség látvány. Biblia és a reinkarnáció

Az legyen a célja, hogy a valódi boldogságot biztosítsa gyermekeinek e földi életben, és otthont Isten városában.

Miként érhetné ezt el, ha keratitis látásromlása, hogy szenvedélyek uralkodjanak rajta? Hogyan is segíthetne a fejlődés létráján felfelé haladni másokat, míg ő maga lefelé lépdel azon?

  • Keleten a gyógyíthatatlan és fertőző lepra volt a legrettegettebb betegség.
  • Parókia – A bűn mint betegség?, Bűn és betegség látvány

Üdvözítőnk példát mutatott a lemondásra. Az élénkítőszerek okozta hatások következményei nem maradnak el: sokszor az orvosnak, akinek világos gondolkodásra és erős idegekre volna szüksége, hogy gyorsan felismerje és pontosan megtegye, amit tennie kell, a kábítószerek miatt gyengék az idegei és ködös a gondolkodása.

Emiatt kevésbé alkalmas arra, hogy jót tegyen, sőt a rossz útra vezet másokat is.

Emberek százai követik egyetlen mértéktelen orvos példáját, azt gondolva, hogy biztonságosan tehetik, amit az orvos tesz. Neki azonban Isten napján szembe kell majd néznie a tetteiről vezetett feljegyzésekkel. Felelősségre vonják őt mindazért, amit másokért tehetett volna, de elmulasztott, mert a saját akaratából, önző szenvedéllyel gyengítette testi és szellemi erejét.