WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

A műveltség

Vélemény Sokszor hallottuk már a műveltség szót; az ellenkezőjét talán még annál is többször, a fülnek kevésbé kellemesen hangzó formában.

Maróti Andor: Elmélkedés a műveltségről Elismerhető persze, hogy a művelődés folyamat, amelynek nem lehet lezárása, tehát nem mondható, hogy egy bizonyos szint elérése után már nem kell folytatni. Már csak azért sem, mert ha ez a szint állandósulna, valószínű, hogy folyamatosan veszítene az értékéből, elavulttá válna.

Vajon tudjuk, hogy ez a szó mit jelent? Tudjuk, igazából mit takar? Egy alkalommal utánanéztem. Első lépésként tisztáztam, hogyan vélekedem ennek a szónak a tartalmáról.

Műveltség szó jelentése

Akik kedvelik Jane Austen munkásságát, azoknak talán ismerős lehet a műveltség Büszkeség és balítéletben lezajlott eszmecsere a fiatal hölgyek műveltségéről, vagy A műveltség Elliot és Mr. Elliot beszélgetése a jó társaságról a Meggyőző érvekben. Többek között ezek jutottak eszembe, mert a műveltség ellenére, hogy nem mostanában íródtak, nagy részben fedik álláspontomat a műveltség fogalmáról.

a műveltség a látás cseppfolyósító kezelései

Általában feltételezzük, hogy a művelt emberek legalább egy művészeti vagy tudományos ágban jártasak, és mélyebb tudást, ismeretanyagot birtokolnak, mint a többség, valamint jellemző rájuk a széles körű tájékozottság. Véleményem szerint azonban a műveltség nem csak ennyit foglal magában.

Megkövetel egyfajta magatartást, hozzáállást, viszonyulást másokhoz. Lefedi a kulturált vitázás képességét, a szerénységet, azt a fajta viselkedésbeli eleganciát, amely elsajátítható bárki számára.

a műveltség hogy a magok hogyan befolyásolják a látást

A művelt ember sohasem kérkedik tudásbeli fölényével, és nem bánik lekezelően vagy leereszkedően azokkal, akik nála tájékozatlanabbak. Ugyanakkor megvan benne az alázat, a tanulás iránti vágy és a tisztelet a nagyobb tudásúak iránt. Amint láthatjuk, a fenti meghatározásban szintén szerepel ez a szó, vagyis a megértés szempontjából fontos tisztáznunk.

a műveltség a dinamikus látás az

Műveltség nélkül nincs művelt ember, még a definíciók világában sem. Hivatásuknál fogva a jogászokkal szemben is elvárás, így nem árt, ha tudatosítjuk a jelentését.

Elmélkedés a műveltségről

Mellette azonban érdemes megnézni, hogy egyes gondolkodók hogyan vélekednek a műveltségről, és milyen sokféleképpen közelítik meg azt. Azért 7 sort látok, milyen látomásról van szó számomra, mert rávilágít arra, mennyire fontos, hogy minél többféle nézőpontból vizsgáljunk meg valamit ahhoz, hogy az igazsághoz közelebb kerülhessünk.

a műveltség ahonnan a látás gyorsabban ül

Tudás birtokában könnyebben felszámolhatjuk félelmeinket, előítéleteinket. Ahhoz azonban, hogy ezt megtegyük, bátorságra van szükség. Talán senki nem fizet olyan sokat a műveltségért, mint a polgár.

A Műveltség Könyvtára

Nagy szerep, s mint minden igazán hősies szerepért, ezért is teljes árat kell fizetni. A bátorságot, a boldogsághoz való bátorságot. A művésznek élménye a műveltség.

Pap Gábor: A mai kor emberének istenképei

A polgár számára az idomítás csodája a műveltség. Egy rossz előmenetelű reáliskolai tanuló többet tud a természet törvényeiről, mint amennyit Descartes vagy Pascal tudott.

Elavul-e a műveltség a tudás társadalmában?

De vajon képes-e a szellemnek ugyanolyan szárnyalására is? Ez érdekes felvetés, hiszen a tudás formálja a gondolkodásmódunkat, a műveltség azonban úgy tűnik, nemcsak a bemagolt ismeretanyagra fókuszál, hanem az emelkedettebb gondolatoknak is utat enged: annak, hogy legyen mindenről saját, jól megalapozott véleményünk, valamint érveink, amelyekkel alátámasztjuk álláspontunkat.

A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel. A lényeg az, bárhogy is vélekedünk a műveltségről, hogy sosem szabad elfelejteni, hogy nem olyasmiről van szó, ami csak úgy létezik, és ezzel elégedetten hátra is dőlhetünk a fotelban.

a műveltség a mérsékelt rövidlátás rövidlátás

Állandó tanulást, önképzést igényel az elsajátítása, emellett felelősségvállalást jelent a hagyományok és értékek megőrzése, továbbadása szempontjából is. A jogászképzés nagy múlttal rendelkezik, jogásznak lenni pedig nemes hivatás, amelynek képviselői az értelmiségi réteget kell a műveltség. Azért tevékenykedünk, hogy hasznára legyünk a társadalomnak, és ennek meghatározó feltétele, hogy minél tapasztaltabbak, tájékozottabbak, azaz minél műveltebbek legyünk.